Life at IES Huddinge

Vid IES i Huddinge ser vi vikten i att ha en holistisk vy av eleven - hur stimulans inom estetiska såväl som akademiska områden har lika stor vikt för att ge eleven de bästa möjliga förutsättningar för allt livet kan komma att erbjuda härefter.

Våra lärare rekryteras internationellt, världen över, för att skapa en sammansättning av de mest kompetenta och bäst rustade pedagogerna inom varje ämne. Detta för att erbjuda våra elever den bästa utbildning möjlig. Minst 50% av vår undervisning bedrivs på engelska och då av “native speakers” - dessa inom matematik, naturorienterade- och estetiska ämnen samt naturligtvis engelska.

Vi eftersträvar alltid att alla våra elever ska nå målen i alla ämnen.

I vårt skolbibliotek finner eleverna en lugn, inspirerande miljö för läsning - en funktion som främjar språkutveckling och lärande samt en resurs för referenshänvisning inom projekt i undervisningen för att påvisa vikten av att lära sig att skilja på korrekt och bristande källhänvisning. Det är ett område som vi ständigt strävar efter att utveckla, ofta tillsammans med eleverna, för att bibehålla en levande läskultur och intresse. Lyckligtvis har vi funnit ett stort intresse och engagemang i många av bibliotekets projekt, Veckans citatutmaning och Bokmärkesdesign-tävlingen för att nämna ett par.

Vi har lagt stor eftertanke och ansträngning i att skapa en mångfacetterad och inbjudande skolgård, med bl. a.;

  • 4 Pingisbord
  • 2 fotbollsplaner
  • Basketkorgar
  • Olika sittytor för umgänge med skolkamrater

Vårt Student room är tillgängligt för våra elever under samtliga raster under dagen. Där finns möjlighet att umgås, spela biljard, foosball eller brädspel, köpa olika nyttiga snacks eller finna stöd i vårt elevvårdsteam som alltid finns närvarande.

Våra after school clubs organiseras idéellt av våra lärare/medarbetare utanför arbetstid. Det kan handla om ett egenintresse eller så har efterfrågan hos elever varit så pass stor att aktiviteten skapats.

För att synliggöra vikten av vart skolår avslutar vi det med en högtidlig bal för de lämnande årskurs 9 eleverna och en storslagen avslutningsceremoni för att fira det gångna året och önska de avgående klasserna all lycka och en strålande framtid!