Bibliotek

Vårt bibliotek är uppdelat i två sektioner, en del där våra elever kan jobba med läxor och uppgifter vid bibliotekets arbetsstationer och en del som är ämnad för tyst läsning.

Vår fantastiska bibliotekarie jobbar kontinuerligt med att uppmuntra våra elever att delta i aktiviteter kopplade till skolan - veckans citat, tävlingen designa ett bokmärke för att nämna några.

An image of the winners of the IES Huddinge bookmark competition 2015.

Läs mer om vad som händer vid vårt bibliotek på vår Biblioteksblogg!