FAQ

Hur loggar jag in i kösystemet?
Hur uppdaterar jag mina personuppgifter i kösystemet?
Jag vet inte vad mitt lösenord är för att logga in i kösystemet.
Vad har mitt barn för plats i kön?
Kostar det något att gå på er skola?
Om jag önskar framföra ett klagomål, hur kan jag göra det?

 

Hur loggar jag in i kösystemet?

På vår sida klicka på Kö och intagning
Klicka på knappen Ansök, på sidan där du kan registrera ditt barn kan du logga in genom att klicka på login som finns på den övre högra delen av sidan.

Använd ditt barns personnummer som användarnamn och lösenordet som skickas til din mail när du registrerade dig.

Hur ändrar jag mina personuppgifter i kösystemet?

På vår sida klicka på Kö och intagning
Klicka på knappen Ansök, på sidan där du kan registrera ditt barn kan du logga in genom att klicka på login som finns på den övre högra delen av sidan.

Använd ditt barns personnummer som användarnamn och lösenordet som skickas til din mail när du registrerade dig.

Jag har tappat bort lösenordet till kösystemet.

På vår sida klicka på Kö och intagning
Klicka på knappen Ansök, på sidan där du kan registrera ditt barn kan du logga in genom att klicka på login som finns på den övre högra delen av sidan.

Använd ditt barns personnummer som användarnamn och klicka på "Forgot password" så skickas ett nytt lösenord till din e-mail.

Vad har mitt barn för plats i kön?

Ert barns plats i kön bestämms av det datum som inskrivning i kön skedde. Det enda som kan påverka köplatsen är syskonförtur. Vi vidhåller en policy där vi inte kan säga vilken plats barnet har i kön.

Kostar det något att gå på er skola?

Nej, vår undervisning är avgiftsfri. Vår skola finansieras av den skolpeng som tilldelas skolor som är godkända av Skolverket.

Om jag vill framföra ett klagomål, hur kan jag göra det?

Vi är angelägna om ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrar, för barnets och utbildningens bästa.

Vid klagomål som inte kan klaras ut med mentorlärare bör kontakt i första hand tas med skolans ledning, rektor eller biträdande rektor.

Skulle problem kvarstå, finns möjlighet att vända sig till Huvudmannen, som är Internationella Engelska Skolan i Sverige AB.

Sådana anmälningar tas emot av vår utbildningsansvarige, Mr Damian Brunker via e-mejl damian.brunker@engelska.se eller per brev med adress: Mr Damian Brunker, Internationella Engelska Skolan, Huvudkontoret, Nytorpsvägen 5A, 183 53 Täby.

Anmälningar kommer att utredas på ett sakligt och objektivt sätt, i kontakt med skolan, vårdnadshavare och elev.