Vad vi står för

Redan från start 1993 formulerade Engelska Skolans grundare, Barbara Bergström, tre starka övertygelser som alltjämt präglar Internationella Engelska Skolan:

  • Behärska engelska språket. Engelskan har blivit världens gemensamma språk, ”nyckeln till världen”. Barnen i ett litet land som Sverige behöver lära sig att behärska engelskan, inte bara ”kunna”, så tidigt som möjligt. Det uppnås bäst genom ”språkbad”, att eleverna hör och talar engelska dagligen i en skolmiljö med många lärare som har engelska som modersmål samt med en internationell atmosfär.
  • En trygg och ordnad skolmiljö i vilken lärare kan undervisa och elever lära. Ordning, struktur och trygghet är nödvändiga förutsättningar för lärande. En skola där det råder disciplin och lugna arbetsförhållanden signalerar också respekt för värdet av utbildning. ”Tough love” blev mottot för en skola som upprätthåller tydliga normer för beteendet, men samtidigt visar kärlek för varje individ och en stark vilja att hjälpa varje barn att lyckas. Att träna gott uppförande i skolan som en arbetsplats, och få känna tillfredsställelsen av positiva resultat från hårt arbete – det förbereder eleverna för framgång också i vuxenlivet.
  • Höga akademiska förväntningar och ambitioner. Vi bär övertygelsen att varje barn kan lyckas, oavsett social bakgrund, och förmedlar den övertygelsen till våra elever. Ambitionen att hjälpa varje elev att nå sin potential gäller dem som behöver särskilt stöd, likaväl som den ska gälla även de mest naturligt begåvade.

Internationella Engelska Skolan ser som sin mission att hjälpa elever från alla bakgrunder att utvecklas till produktiva och ansvariga medborgare samt erövra det självförtroende och den ambition som krävs för att göra det mesta möjliga av sina talanger.